Tova Fransson och Liv Strand - Mellanrummets mekanismer